Триває друк
mmi2018

ХI Міжнародна конференція
«Математичне моделювання та інформаційні технології в зварюванні та споріднених процесах»

12-16 вересня 2022 р.
Україна, Одеса, готель «Аркадія»


Голова програмного комітету академік І.В. Крівцун


Інформаційна підтримка:


Перше інформаційне повідомлення


Тематика конференції

1. Математичне моделювання:
( Натисніть, щоб подивитись/закрити перелік)

2. Інформаційні технології в зварюванні та споріднених процесах:
( Натисніть, щоб подивитись/закрити перелік)Для участі в конференції необхідно заповнити реєстраційну картку і разом з тезами доповіді направити її в Оргкомітет до 19 серпня 2022 р. До початку конференції будуть видані тези доповідей.

Вимоги до оформлення тез

Текст слід набирати на одному з робочих мов в редакторі Microsoft Word (кегль 12, через 1,5 інтервали). Об´єм тез – не більше за 1 сторінку. Поля зверху – 2 см, знизу, праворуч та ліворуч – по 3 см. Назву необхідно друкувати великими літерами всередені рядка. Нижче вказати ініціали та прізвища авторів, ще нижче – назву організації, місто, країну. Тези не повинні містити формул, таблиць, малюнків, фотографій та переліку посилань.

Тези доповідей висилаються на електронну адресу: romanova@paton.kiev.ua або journal@paton.kiev.ua

Збірники праць десяти попередніх конференцій «Математичне моделювання та інформаційні технології в зварюванні та споріднених процесах» знаходяться у відкритому доступі на сайті: https://patonpublishinghouse.com/ukr/proceedings/mmw

Контрольні дати


Організаційний комітет

ІЕЗ ім. Є.О. Патона, НАН України, вул. Казимира Малевича 11, м. Київ, 03150, Україна
тел./факс: (38044) 200-82-77
E-mail: journal@paton.kiev.ua