Триває друк

Міжнародна конференція
«Зварювання та споріднені технології - сьогодення і майбутнє»

5-6 грудня 2018 р.
Україна, м. Київ


Присвячується 100-річчю Національної академії наук України

Перше інформаційне повідомлення

Інформаційна підтримка — «журнал «Автоматическая сварка»»

Інститут електрозварювання ім. Є. О. Патона НАН України проводить 5-6 грудня 2018 р. в м. Києві міжнародну конференцію «Зварювання та споріднені технології - сьогодення і майбутнє». На пленарних засіданнях конференції будуть заслухані і обговорені замовлені доповіді відомих вчених з різних країн світу про найбільш важливі наукові досягнення, які отримані в останні роки в галузі зварювання, наплавлення, паяння, міцності, нових матеріалів, неруйнівного контролю і технічної діагностики, оцінки залишкового ресурсу зварних конструкцій, інженерії поверхні, спеціальної електрометалургії, екології зварювального виробництва, а також перспективи розвитку цих напрямків. Одночасно з проведенням пленарних засідань буде проходити сесія стендових доповідей.

Наукові напрямки конференції
Вимоги щодо оформлення тез доповідей

Текст слід набирати однією з робочих мов в редакторі WORD (кегль - 12, через 1,5 інтервала). Обсяг тез - 1 сторінка. Поля: зверху - 2 см, знизу, праворуч і ліворуч - 3 см. Назву необхідно набирати великими літерами посередині. Нижче йдуть ініціали та прізвища авторів, ще нижче - назва організації та адреса кожного з авторів. Тези не повинні містити формул, таблиць, малюнків і фотографій. Прізвище автора, який представляє доповідь на конференції, підкреслити.
Тези доповідей направляються на адресу оргкомітету на ім’я його голови електронною поштою за адресою E-mail: journal@paton.kiev.ua

Основні терміни підготовки матеріалів конференції

Відправлення тез доповідей для участі в роботі конференції-до 01.11.2017 р.
Фінансові умови участі в конференції та вартість готелів, а також інформація щодо отримання віз, будуть зазначені в другому інформаційному повідомленні.

Організаційний комітет конференції

Голова:

Вчений секретар:

Члени оргкомітету:

Адреса:E-mail: offlce@paton.kiev.ua

paton.kiev.ua
patonpublishinghouse.com

(Перше інформаційне повідомлення) PDF