Позорная война рф против Украины

Начата 24 февраля 2022 года. С первых же минут рф ведет ее с нарушением законов и правил войны, зазватывает атомные станции, уничтожает бомбардировками мирное население и объекты критической инфраструктуры. Правители и армия рф - военные преступники. Все, кто платит им налоги или оказывают какую-либо поддержку - пособники терроризма. Народ Украины вас никогда не простит и ничего не забудет.
Триває друк

Ученые ИЭС им. Е. О. Патона

Науковий потенціал Інституту електрозварювання ім. Є. О. Патона Національної академії наук України складають 300 наукових співробітників, в числі яких 9 академіків і 7 членів-кореспондентів, 72 доктора наук і понад 200 кандидатів наук.

Основні напрямки наукової діяльності Інституту:
  • комплексні дослідження природи зварювання, пайки, наплавлення, напилення і споріднених процесів, створення на їх основі нових високопродуктивних технологій, устаткування і матеріалів;
  • дослідження міцності і експлуатаційних властивостей зварних конструкцій, розробка принципів і основ їх проектування, підвищення надійності, довговічності і ресурсу;
  • автоматизація і механізація процесів зварювання і споріднених процесів;
  • створення нових технологій та обладнання електрометалургійного виробництва особливо якісних сплавів і композиційних матеріалів і виробів з них.

За роки діяльності Інституту його співробітниками були отримані понад 6500 авторських свідоцтв, близько 2600 патентів України, Російської Федерації та далекого зарубіжжя, продано понад 150 ліцензій в США, ФРН, Японії, Російської Федерації, Швеції, Франції, Китаю та інших країн. Більше 60 розробок, виконаних і впроваджених в народне господарство співробітниками Інституту в співдружності з виробничими колективами, удостоєні Ленінських, Державних премій в галузі науки і техніки, премій імені видатних учених України та інших премій.

Інститут має широкі міжнародні зв`язки з провідними центрами зварювання в Європі, США, Азії та проводить велику роботу в області організації спільних наукових досліджень, є членом Міжнародного Інституту Зварювання та Європейської Зварювальної Федерації.