Яндекс.Метрика


Позорная война рф против Украины

Начата 24 февраля 2022 года. С первых же минут рф ведет ее с нарушением законов и правил войны, зазватывает атомные станции, уничтожает бомбардировками мирное население и объекты критической инфраструктуры. Правители и армия рф - военные преступники. Все, кто платит им налоги или оказывают какую-либо поддержку - пособники терроризма. Народ Украины вас никогда не простит и ничего не забудет.
Триває друк mmi2018

ХI Міжнародна конференція
«Математичне моделювання та інформаційні технології в зварюванні та споріднених процесах»

12-16 вересня 2022 р.
Україна, Одеса, готель «Аркадія»


Голова програмного комітету академік І.В. Крівцун


Інформаційна підтримка:

 • «Автоматичне зварювання»
 • «Сучасна електрометалургія»
 • «Технічна діагностика та неруйнівний контроль»
 • BIULETYN Institutu Spawalnictwa

Перше інформаційне повідомлення


Тематика конференції

1. Математичне моделювання:
( Натисніть, щоб подивитись/закрити перелік)
 • процесів переносу енергії, імпульсу, маси та заряду в зварювальних дугах;
 • теплових, електромагнітних, гідродинамічних та масообмінних процесів, що відбуваються при зварюванні, наплавленні та нанесенні покриттів;
 • пружно-деформованого стану зварних конструкцій;
 • кінетики твердофазних перетворень в зоні термічного впливу;
 • кристалізації металу зварного шва та утворення хімічної неоднорідності;
 • формування зварного шва, нагріву, плавлення та переносу електродного металу;
 • взаємодії висококонцентрованих джерел енергії з металом, що зварюється;
 • впливу зовнішніх подій (магнітного поля, модуляції струму, активуючих факторів та ін.) на процес зварювання;
 • ідентифікації дефектів при неруйнівних методах контролю зварних з?єднань.

2. Інформаційні технології в зварюванні та споріднених процесах:
( Натисніть, щоб подивитись/закрити перелік)
 • банки даних «склад – мікроструктура – властивості» в зоні термічного впливу зварного з?єднання;
 • бази даних властивостей конструкційних матеріалів та захисних газів;
 • інформаційно-розрахункові системи для вибору зварювальних матеріалів та режимів зварювання;
 • програмні системи для розрахунку рівнянь математичної фізики в зварюванні та споріднених процесах.


 • Робочі мови конференції:
 • українська, англійська, російська.

Для участі в конференції необхідно заповнити реєстраційну картку і разом з тезами доповіді направити її в Оргкомітет до 19 серпня 2022 р. До початку конференції будуть видані тези доповідей.

Вимоги до оформлення тез

Текст слід набирати на одному з робочих мов в редакторі Microsoft Word (кегль 12, через 1,5 інтервали). Об´єм тез – не більше за 1 сторінку. Поля зверху – 2 см, знизу, праворуч та ліворуч – по 3 см. Назву необхідно друкувати великими літерами всередені рядка. Нижче вказати ініціали та прізвища авторів, ще нижче – назву організації, місто, країну. Тези не повинні містити формул, таблиць, малюнків, фотографій та переліку посилань.

Тези доповідей висилаються на електронну адресу: romanova@paton.kiev.ua або journal@paton.kiev.ua

Збірники праць десяти попередніх конференцій «Математичне моделювання та інформаційні технології в зварюванні та споріднених процесах» знаходяться у відкритому доступі на сайті: https://patonpublishinghouse.com/ukr/proceedings/mmw

Контрольні дати

 • Подання заяв на участь та тез доповідей до 18.08.2022 р.
 • Розсилання другого інформаційного повідомлення та підтверждення участі до 05.09.2022 р.
 • Оплата реєстраційного внеску до 12.09.2022 р.

Організаційний комітет

ІЕЗ ім. Є.О. Патона, НАН України, вул. Казимира Малевича 11, м. Київ, 03150, Україна
тел./факс: (38044) 200-82-77
E-mail: journal@paton.kiev.ua