Яндекс.Метрика


Позорная война рф против Украины

Начата 24 февраля 2022 года. С первых же минут рф ведет ее с нарушением законов и правил войны, зазватывает атомные станции, уничтожает бомбардировками мирное население и объекты критической инфраструктуры. Правители и армия рф - военные преступники. Все, кто платит им налоги или оказывают какую-либо поддержку - пособники терроризма. Народ Украины вас никогда не простит и ничего не забудет.
Триває друк

Міжнародна конференція
«Зварювання та споріднені технології - сьогодення і майбутнє»

5-6 грудня 2018 р.
Україна, м. Київ

Мост ім. Патона, Київ

Присвячується 100-річчю Національної академії наук України

Перше інформаційне повідомлення

Інформаційна підтримка — «журнал «Автоматическая сварка»»

Інститут електрозварювання ім. Є. О. Патона НАН України
Інститут електрозварювання ім. Є. О. Патона НАН України проводить 5-6 грудня 2018 р. в м. Києві міжнародну конференцію «Зварювання та споріднені технології - сьогодення і майбутнє». На пленарних засіданнях конференції будуть заслухані і обговорені замовлені доповіді відомих вчених з різних країн світу про найбільш важливі наукові досягнення, які отримані в останні роки в галузі зварювання, наплавлення, паяння, міцності, нових матеріалів, неруйнівного контролю і технічної діагностики, оцінки залишкового ресурсу зварних конструкцій, інженерії поверхні, спеціальної електрометалургії, екології зварювального виробництва, а також перспективи розвитку цих напрямків. Одночасно з проведенням пленарних засідань буде проходити сесія стендових доповідей.

Наукові напрямки конференції

 • Технології, матеріали і обладнання для зварювання і споріднених процесів
 • Міцність зварних конструкцій, теоретичні та експериментальні дослідження напружено-деформую- чих станів та їх регулювання
 • Вдосконалення зварних конструкцій, автоматизація їх розрахунку і проектування, оцінка і подовження ресурсу
 • Нові конструкційні матеріали
 • Неруйнівний контроль і технічна діагностика
 • Інженерія поверхні
 • Зварювання в медицині - технології, обладнання; наноматеріали і нанотехнології
 • Проблеми екології зварювального виробництва
 • Спеціальна електрометалургія
 • Стандартизація, сертифікація продукції зварювального виробництва, підготовка і атестація спеціалістів. • Робочі мови конференції: українська, російська, англійська.
 • До початку конференції будуть видані тези стендових доповідей, а також збірка пленарних доповідей.

Вимоги щодо оформлення тез доповідей

Текст слід набирати однією з робочих мов в редакторі WORD (кегль - 12, через 1,5 інтервала). Обсяг тез - 1 сторінка. Поля: зверху - 2 см, знизу, праворуч і ліворуч - 3 см. Назву необхідно набирати великими літерами посередині. Нижче йдуть ініціали та прізвища авторів, ще нижче - назва організації та адреса кожного з авторів. Тези не повинні містити формул, таблиць, малюнків і фотографій. Прізвище автора, який представляє доповідь на конференції, підкреслити.
Тези доповідей направляються на адресу оргкомітету на ім’я його голови електронною поштою за адресою E-mail: journal@paton.kiev.ua

Основні терміни підготовки матеріалів конференції

Відправлення тез доповідей для участі в роботі конференції-до 01.11.2017 р.
Фінансові умови участі в конференції та вартість готелів, а також інформація щодо отримання віз, будуть зазначені в другому інформаційному повідомленні.

Організаційний комітет конференції

Голова:

 • академік НАН України Л. Лобанов тел.: (+38044) 200-24-55

Вчений секретар:

 • к.т.н. О. Бабаєв тел.: (+38044) 200-61-70

Члени оргкомітету:

 • академік НАН України І. Крівцун тел.: (+38044) 205-20-75
 • к.т.н. І. Клочков тел.: (+38044) 200-47-83
 • к.ф.-м.н. О. Зельніченко тел.: (+38044) 200-82-77
 • В. Локтєва тел.: (+38044) 200-60-16
 • к.т.н. Г. Полішко тел.: (+38044) 205-20-74

Адреса:

 • ІЕЗ ім. Є. О. Патона НАН України,
 • вул. Казимира Малевича (Боженка), 11, м. Київ, 03680
 • тел.: (+38044) 200-60-16 200-47-57
 • факс: (+38044) 528-04-86


E-mail: offlce@paton.kiev.ua

paton.kiev.ua
patonpublishinghouse.com

(Перше інформаційне повідомлення) PDF