Позорная война рф против Украины

Начата 24 февраля 2022 года. С первых же минут рф ведет ее с нарушением законов и правил войны, зазватывает атомные станции, уничтожает бомбардировками мирное население и объекты критической инфраструктуры. Правители и армия рф - военные преступники. Все, кто платит им налоги или оказывают какую-либо поддержку - пособники терроризма. Народ Украины вас никогда не простит и ничего не забудет.
Триває друк

Десята міжнародна конференція
«Променеві технології в зварюванні та обробці матеріалів»


6-11 вересня 2021 р.,
м. Одеса, Україна


 • Інститут електрозварювання ім. Є.О. Патона НАН України
 • Національний технічний університет України
 • «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
 • Міжнародна Асоціація «Зварювання»


Председатель программного комитета

 • академік І.В. Крівцун, ІЕЗ ім. Є.О. Патона, Київ, Україна

Тематика конференції

 • Лазерне та електронно-променеве зварювання, різання, наплавлення, термообробка, нанесення покриттів
 • Електронно-променева плавка та рафінування
 • Гібридні процеси
 • 3D технології
 • Моделювання променевих технологій. Неруйнівний контроль
 • Матеріалознавчі проблеми лазерних та електронно-променевих технологій

ОБЛАДНАННЯ ♦ ТЕХНОЛОГІЇ ♦ МОДЕЛЮВАННЯ


Адреса оргкомітету

 • Україна, 03150, м. Київ, вул. Казимира Малевича, 11
 • Інститут електрозварювання ім. Є.О. Патона НАН України
 • Тел./факс: (38044) 200-82-77
 • Е-mail: journal@paton.kiev.ua


Сборники трудов международных конференций ЛАЗЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В СВАРКЕ И ОБРАБОТКЕ МАТЕРИАЛОВ 2003, 2005, 2007, 2009, 2011, 2013, 2015, 2017, 2019