Позорная война рф против Украины

Начата 24 февраля 2022 года. С первых же минут рф ведет ее с нарушением законов и правил войны, зазватывает атомные станции, уничтожает бомбардировками мирное население и объекты критической инфраструктуры. Правители и армия рф - военные преступники. Все, кто платит им налоги или оказывают какую-либо поддержку - пособники терроризма. Народ Украины вас никогда не простит и ничего не забудет.
Триває друк 

X Міжнародна конференція
«Променеві технології в зварюванні і обробці матеріалів»

Програма конференції
6-10 вересня 2021 р.,
Одеса, Україна, готель «Аркадія»


  • Інститут електрозварювання ім. Є.О. Патона НАН України.
  • НТТУ «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
  • Міжнародна Асоціація «Зварювання»

Інформаційна підтримка

  • «Автоматичне зварювання»
  • «Сучасна електрометалургія»
  • «Технічна діагностика та неруйнівний контроль»


ПРОГРАМА КОНФЕРЕНЦІЇ

6 вересня Понеділок
14:00 – 17:00 Реєстрація учасників конференції
19:00 – 21:00 Фуршет-зустріч
7 вересня Вівторок
09:00 – 12:00 Реєстрація учасників конференції
10:00 – 10:40 Відкриття конференції, вступна доповідь (акад. І.В. Крівцун)
10:40 – 11:20 Пленарні доповіді
11:20 – 11:50 Кава-брейк
11:50 – 12:50 Пленарні доповіді
13:00 – 14:30 Обідня перерва
14:30 – 15:30 Пленарні доповіді
15:30 – 16:00 Кава-брейк
16:00 – 16:40 Пленарні доповіді  
8 вересня Середа
10:00 – 11:20 Пленарні доповіді
11:20 – 11:50 Кава-брейк
11:50 – 12:50 Пленарні доповіді
13:00 – 14:30 Обідня перерва
14:30 – 15:30 Пленарні доповіді
15:30 – 16:00 Кава-брейк
16:00 – 16:40 Пленарні доповіді
19:00 – 21:00 Офіційна вечеря  
9 вересня Четвер
10:00 – 11:20 Пленарні доповіді
13:00 – 14:30 Обідня перерва
14:30 – 16:00 Сесія стендових доповідей  
10 вересня П’ятниця
10:00 – 13:00 Круглий стіл з питань застосування променевих технологій
    Тривалість доповідей 20 хв (15 хв доповідь та 5 хв обговорення). Робочі мови конференції: українська, англійська, російська.
Вересень 07, вівторок

Голова –

акад. Крівцун І.В.

10:00-10:40 Відкриття конференції
  Гібридні лазерно-дугові процеси зварювання
Крівцун І.В., Демченко В.Ф., Крикент І.В., Семенов О.П., Абдулах В.М.
Інститут електрозварювання ім. Є.О. Патона НАН України, Київ
10:40-11:00 Нові технологічні можливості виготовлення якісних деталей великого розміру методом 3D друку з використанням профільних електронних променів та дроту
Ковальчук Д.В.
ЧАО «НВО Червона Хвиля», Київ
11:00-11:20 Закономерности поведения тугоплавких кислородосодержащих включений в титане при ЭЛП
Ахонин С.В., Березос С.В., Пикулин А.Н., Северин А.Ю., Ерохин А.Г.
Институт электросварки им. Е.О. Патона НАН Украины, Киев
11:20-11:50 Кава-брейк
11:50-12:10 Электронно-лучевая технология, как неотъемлемая часть комплексного восстановления компонентов газотурбинных двигателей
Шкрыль О.М., Куренкова В.В.
ООО «Патон Турбайн Текнолоджиз», Киев
12:10-12:30 Особливості технології лазерної обробки матеріалів спеціальної техніки
Несін В.В.
Український науково-дослідний інститут спеціальної техніки та судових експертиз Служби безпеки України, Київ
12:30-12:50 Адитивні електронно-променеві технології пошарового виготовлення металевих виробів з порошкових матеріалів
Матвійчук В.А., Нестеренков В.М.
Інститут електрозварювання ім. Є.О. Патона НАН України, Київ
13:00-14:30 Обідня перерва

Голова –

д.т.н. Костін В.А.

14:30-14:50 Застосування SLM-технології для виготовлення дентальних імплантів зі сплаву на основі титану
Аджамский С.В.1, Кононенко А.А.1,2, Подольський Р.В.1,2
1LLC «Additive Laser Technology of Ukraine», Дніпро 2Інститут чорної металургії ім. З.І. Некрасова НАН України, Дніпро
14:50-15:10 Особливості формоутворення зварних швів при лазерно-плазмовому зварюванні
Коржик В.М.1, Хаскін В.Ю.2, Гринюк А.А.1, Ілляшенко Є.В.1, Строгонов Д.В.1, Гос І.Д.1
1Інститут електрозварювання ім. Є.О. Патона НАН України, Київ 2Китайсько-український Інститут зварювання Академії наук провінції Гуандун, КНР
15:10-15:30 Дослідження точкових зварних з’єднань нікеліну титану, одержаних лазерним зварюванням
Бернацький А.В.1, Сіора О.В.1, Бондарєва В.І.1, Курило В.А.1, Сучек О.М.1, Коваль Ю.М.2, Фірстов Г.С.2, Кедровський С.М.2, Сліпченко В.М.2
1Інститут електрозварювання ім. Є.О. Патона НАН України, Київ 2Інститут металофізики ім. Г.В. Курдюмова НАН України, Київ
15:30-16:00 Кава-брейк
16:00-16:20 Зварювання полімерних матеріалів лазерами низької та середньої потужності
Кораб М.Г., Таланюк В.В., Юрженко М.В.
Інститут електрозварювання ім. Є.О. Патона НАН України, Київ
16:20-16:40 Вплив просторового положення на хімічну неоднорідність металу швів при лазерному зварюванні корозійно-стійкої жароміцної сталі AISI321
Бернацький А.В., Позняков В.Д., Берднікова О.М., Кушнарьова О.С., Сіора О.В.
Інститут електрозварювання ім. Є.О. Патона НАН України, Київ
  Вересень 08, середа

Голова –

акад. Ахонін С.В.

10:00-10:20 Особенности электронно-лучевой сварки алюминиевого сплава 1570 и механический свойства его сварных соединений при криогенных температурах
Скрябинский В.В.1, Нестеренков В.М.1, Микитчик А.В.2
1Институт электросварки им. Е.О. Патона НАН Украины, Киев 2ГП «Международный центр электронно-лучевых технологий ИЭС им. Е.О. Патона НАН Украины, Киев
10:20-10:40 Вплив газодинамічних процесів при лазерному зварюванні сталі 09Г2С у різних просторових положеннях на геометричні характеристики та форму зварних з’єднань
Бернацький А.В., Сіора О.В., Набок Т.М., Соколовський М.В., Шамсутдінова Н.О.
Інститут електрозварювання ім. Є.О. Патона НАН України, Київ
10:40-11:00 Применение технологии селективного лазерного плавления при изготовлении деталей авиационной техники
Касай П.А., Лысенко Н.А., Клочихин В.В., Педаш А.А.
АО «Мотор Сич», Запорожье
11:00-11:20 The influence of focusing current on the properties of electron beam welded joints produced on 2219 high strength aluminum alloy
Sahul Miroslav1, Nesterenkov V.2, Rusynyk M.2, Sahul Martin1, Fedorchuk V.2, Motrunich S.2, Klochkov I.2
1Slovak University of Technology in Bratislava, Slovakia 2E.O. Paton Electric Welding Institute of NAS of Ukraine, Kyiv
11:20-11:50 Кава-брейк
11:50-12:10 Особливості руйнування зварних з’єднань економно легованого титанового сплаву Ті-2,8%Al-5,1%Mo-4,9%Fe, отриманого методом ЕПП
Костін В.А., Таранова Т.Г., Григоренко С.Г., Білоус В.Ю.
Інститут електрозварювання ім. Є.О. Патона НАН України, Київ
12:10-12:30 Hybrid laser-arc welding of laser and plasma-cut 20 mm thick structural steels with AC magnetic support
Üstündağ Ö., Bakir N., Gumenyuk A., Rethmeier M.
Bundesanstalt für Materialforschung und prüfung (BAM), Berlin, Garmany
12:30-12:50 Improvement of the mechanical properties and corrosion resistance of laser welds on thick duplex plates by laser cladded buttering
Gumenyuk A., Straße A., Rethmeier M.
Bundesanstalt für Materialforschung und prüfung (BAM), Berlin, Germany
13:00-14:30 Обідня перерва

Голова –

д.т.н. Хаскін В.Ю.

14:30-14:50 Вдосконалення термобар’єрного покриття типу CoCrAlY/ZrO2-8%Y2O3 шляхом легування поверхні металевого шару
Яковчук К.Ю.1, Мяльниця Г.П.2, Микитчик А.В.1, Рудой Ю.Е.1
1ДП «Міжнародний центр електронно-променевих технологій ІЕЗ ім. Є.О. Патона НАН України», Київ 2ДП «Науково-виробничий комплекс газотурбобудування «Зоря»-«Машпроект», Миколаїв
14:50-15:10 Влияние длительных выдержек на структуру и свойства образцов из сплава IN625, изготовленных методом селективного лазерного плавления
Лысенко Н.А., Педаш А.А., Клочихин В.В., Касай П.А.
АО «Мотор Сич», Запорожье
15:10-15:30 Структуровані світлові поля: інструмент для формування і дослідження фазових переходів, структурний порядок і порушення в плазмі
Драган Г.С., Бекшаєв А.Я., Кутаров В.В.
НДІ фізики Одеського національного університету ім. І.І. Мечникова, Одеса
15:30-16:00 Кава-брейк
16:00-16:20 Автоматизована установка для експрес-аналізу плазмових характеристик в гетерогенній плазмі
Драган Г.С., Рімашевський О.А., Шингарьов Г.Л., Трофименко М.Ю.
НДІ фізики Одеського національного університету ім. І.І. Мечникова, Одеса
16:20-16:40 Mechanisms of the ordered structures formation in thermal plasma with oxide particles
Bondarev V.N., Dragan G.S.
Physics Research Institute Odesa I.I. Mechnikov National University, Odesa
  Вересень 08, четвер

Голова –

к.т.н. Бернацький А.В.

10:00-10:20 Электронно-лучевая сварка и упрочняющая термообработка высокопрочных титановых сплавов на основе β-фазы
Ахонин С.В., Белоус В.Ю., Селин Р.В., Вржижевский Э.Л., Петриченко И.К., Максимов С.Ю.
Институт электросварки им. Е.О. Патона НАН Украины, Киев
10:20-10:40 Дослідження процесу лазерного зварювання тонколистових високоміцних алюмінієвих сплавів
Коржик В.М.1, Хаскін В.Ю.2, Гринюк А.А.1, Ілляшенко Є.В.1, Пелешенко С.І.3, Квасницький В.В.3, Щерецький В.О.1
1Інститут електрозварювання ім. Є.О. Патона НАН України, Київ 2Китайсько-український Інститут зварювання Академії наук провінції Гуандун, КНР 3НТУУ «Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського», Київ
10:40-11:00 Properties of welded joints of boron alloyed austenitic stainless steel prepared by laser
Drimal Daniel, Kolenic Frantisek, Kovac Lubos
PRVA ZVARACSKA a. s., Bratislava, Slovak Republic
11:00-11:20 Дослідження формування структури зливків, отриманих методом 3D технології при послідовному наплавленні дротом титанових сплавів
Тунік А.Ю.1, Адєєва Л.І.1, Ковальчук Д.В.2, Григоренко С.Г.1, Полішко Г.О.1, Степанюк С.М.1
1Інститут електрозварювання ім. Є.О. Патона НАН України, Київ 2ЧАО «НВО Червона Хвиля», Київ
13:00-14:30 Обідня перерва
14:30-16:00 Сесія стендових доповідей
1 Лазерне зварювання – перспективний процес при виготовленні відповідальних виробів енергетичного обладнання
Царюк А.К.1, Шелягін В.Д.1, Суботін В.Г.2, Елагін В.П.1, Бернацький А.В.1, Сіора О.В.1
1Інститут електрозварювання ім. Є.О. Патона НАН України, Київ 2ВАТ «Турбоатом», Харків
2 Microstructure evaluation in 3D laser powder bed fused superalloy turbine blades subjected to thermomechanical treatment
Lesyk D.A.1, Martinez S.2, Pedash O.O.3, Dzhemelinskyi V.V.1, Lamikiz А.2
1NTUU «Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute», Kyiv 2University of the Basque Country, Bilbao, Spain 3MOTOR SICH JSC, Zaporizhzhia
3 Застосування та перспективи променевих технологій в щелепно-лицьовій хірургії Худецький І.Ю., Антонова-Рафі Ю.В., Нестерова О.І., Масалов Д.В.
Інститут електрозварювання ім. Є.О. Патона НАН України, Київ
Вересень 10, п’ятниця
10:00-13:00 Круглий стіл з питань застосування променевих технологій   Закриття конференції