Яндекс.Метрика


Позорная война рф против Украины

Начата 24 февраля 2022 года. С первых же минут рф ведет ее с нарушением законов и правил войны, зазватывает атомные станции, уничтожает бомбардировками мирное население и объекты критической инфраструктуры. Правители и армия рф - военные преступники. Все, кто платит им налоги или оказывают какую-либо поддержку - пособники терроризма. Народ Украины вас никогда не простит и ничего не забудет.
Триває друк
 • Національна академія наук України
 • Інститут електрозварювання ім. Є.О. Патона
 • Українське товариство неруйнівного контролю та технічної діагностики
 • Міжнародна Асоціація «Зварювання»

Двадцять третя міжнародна конференція
«Неруйнівний контроль та моніторинг технічного стану»

Присвячується 30-річчю Українського товариства НКТД

14–18 вересня 2020
Одеса, Аркадія, готель «Аркадія»

Програма конференції станом на 09.09.2020


Перше інформаційне повідомлення

(Завантажити ПДФ повідомлення)

Генеральний спонсор - ПрАТ «УкрНДІНК»

ПрАТ «УкрНДІНК»

До участі у виставці запрошені:

УкрНДІНК, Ультракон-Сервіс, Промприлад, Ультракон, ДП-Тест, Діагностичні прилади, Оніко, Іntron-SET, Хімлаборреактив, Укрінтех, Харків-прилад, Новотест, Діагностика і контроль, Мелітек-Україна та інші.

Тематика конференції

 1. Наукові дослідження і розробки в галузі неруйнівного контролю (НК) і моніторингу технічного стану.
 2. Застосування методів НК: радіаційного, ультразвукового, магнітного, вихрострумового, капілярного, теплового, візуально-оптичного, електричного, контролю герметичності та інших в промисловості.
 3. Технічне діагностування та моніторинг технічного стану об’єктів підвищеної небезпеки методами НК.
 4. Нові дефектоскопічні матеріали та обладнання.
 5. Акустико-емісійний та вібраційний контроль.
 6. Аналіз напружено-деформованого стану зварних металоконструкцій.
 7. Оцінка відповідності та стандартизація в НК.
 8. НК в енергетичній галузі.
 9. НК в нафтогазовій галузі.
 10. НК на транспорті.
 11. ВИСТАВКА ЗАСОБІВ НК.
У програму конференції будуть включені доповіді, заявлені її учасниками.

Робочі мови конференції:

українська, англійська, російська

Участь у конференції

Для участі в конференції необхідно заповнити реєстраційну карту учасника, направити її в Оргкомітет до 27.08.2020 і сплатити реєстраційний внесок 3000 грн. (для супроводжуючих осіб 1500 грн.).
Для оплати оргвнеску Вам буде надіслано рахунок або договір.

До початку конференції буде видано журнал «Технічна діагностика та неруйнівний контроль» №2, 2020 р. який буде розповсюджено серед учасників конференції. Надання рекламних матеріалів для публікації в цьому випуску журналу до 15.07.2020. Вартість розміщення реклами та рахунок надсилаються за запитом.

До початку конференції буде видано електронну збірку тез доповідей конференції, яку буде розміщено на сайті конференції. Доповіді учасників конференції, які схвалені Програмним комітетом, можуть бути опубліковані в журналі «Технічна діагностика та неруйнівний контроль».

Вимоги до оформлення тез

Текст слід набирати однією з робочих мов конференції  в редакторі Microsoft Word (кегль 12, через 1 інтервал). Обсяг тез lj 2х сторінок. Поля зверху, знизу, праворуч і ліворуч — по 2,0 см. Назву потрібно друкувати великими літерами з вирівнюванням по центру. Нижче вказати прізвища та ініціали авторів, ще нижче — назву організації та місто. Тези не повинні містити формул, таблиць, рисунків, фотографій та списку посилань.
Тези доповідей надсилати на електронну адресу: journal@paton.kiev.ua
та (копію) ndt.conference.ua@gmail.com

Контрольні дати

 • Подання заяв на участь та тез доповідей до 27.08.2020 р.
 • Розсилання другого інформаційного повідомлення та підтверждення участі до 03.09.2020 р.
 • Оплата реєстраційного внеску до 14.09.2020 р.

Реєстраційні внески

будуть використані на підготовку і видання програми та збірки тез конференції, оренду конференц-залів і демонстраційного обладнання, організацію кава-брейків у перервах між засіданнями, фуршет-зустрічі (14.09), офіційної вечері (16.09), оплату праці та відрядження організаторів, а також інші витрати.

Розміщення

Конференція відбудеться в готелі «Аркадія», конференц-зал №2.
Учасники конференції самостійно бронюють номери в готелі «Аркадія» або інших готелях Одеси.

Готель «Аркадія»

 • 65009, Україна, Одеса, вул. Генуезька, 24
 • Тел.: +38(048) 705-31-34
 • http://www.hotel-arkadia.com
 • Бронювання номерів в готелі «Аркадія»:
 • менеджер Меланія, тел. +38063-44-92-231
 • E-mail: manager@hotel-arkadia.com

ВИСТАВКА ЗАСОБІВ НК

Запрошуємо стати спонсором конференції та учасником виставки засобів неруйнівного контролю. Умови спонсорства та участі у виставці оговорюються з Оргкомітетом окремо.

Адреса організаційного комітету

Міжнародна Асоціація «Зварювання»,
вул. К. Малевича 11, м. Київ, 03150
Тел.: (+38044) 200-82-77

ПРОГРАМНИЙ КОМІТЕТ

Співголови програмного комітету

 • Лобанов Л.М., акад. НАН України, ІЕЗ ім. Є.О. Патона;
 • Назарчук З.Т., акад. НАН України, ФМІ ім. Г.В. Карпенка;
 • Троїцький В.О., проф., ІЕЗ ім. Є.О. Патона

Члени програмного комітету

 • Бабак В.П., член.-кор. НАН України, ІТТФ;
 • Городжа А.Д., к.т.н., КНУБА;
 • Драган К., д.т.н., AFIT, Варшава, Польща;
 • Духовський О.Ю., НВФ «Інтрон СЕТ»;
 • Казакевич М.Л., к.т.н., НВФ «Колоран»;
 • Карпаш О.М., проф., ІФНТУНГ;
 • Куц Ю.В., проф., НТТУ «КПІ»;
 • Луценко Т.М., ПрАТ «УкрНДІНК»;
 • Мук Г., проф., IWF, Магдебург, Німеччина;
 • Недосєка А.Я., проф., ІЕЗ ім. Є.О. Патона;
 • Павлій О.В., НВФ «Діагностичні прилади»;
 • Протасов А.Г., проф., НТУУ «КПІ»;
 • Пуларія А.Л., д.т.н., ДНУЗТ ім. В. Лазаряна;
 • Райтер П.М., проф., ІФНТУНГ;
 • Рігішвілі Т.Р., НПК СОВБІ, Грузія;
 • Середюк О.Є., проф., ІФНТУНГ;
 • Сучков Г.М., проф., НТУ «ХПІ»;
 • Учанін В.М., д.т.н., ФМІ;
 • Цечаль В.О., ТК «Спецмонтаж»

Організаційний комітет

 • Олександр Зельніченко, +38(044) 200-82-77, journal@paton.kiev.ua;
 • Юрій Посипайко, +38(050) 352-73-50, posypaiko.yurii@gmail.com;
 • Ірина Романова, +38(067) 753-37-89;
 • Світлана Щупак, +38(097) 257-71-99