Позорная война рф против Украины

Начата 24 февраля 2022 года. С первых же минут рф ведет ее с нарушением законов и правил войны, зазватывает атомные станции, уничтожает бомбардировками мирное население и объекты критической инфраструктуры. Правители и армия рф - военные преступники. Все, кто платит им налоги или оказывают какую-либо поддержку - пособники терроризма. Народ Украины вас никогда не простит и ничего не забудет.
Триває друк 
Національна академія наук України
Інститут електрозварювання ім. Є.О. Патона НАНУ
Запорізький титано-магнієвий комбінат
Інститут титану
Національний університет «Запорізька політехніка»
Міжнародна Асоціація «Зварювання»

Шоста міжнародна конференція
Титан 2022: Виробництво та застосування


Титан 2022: Виробництво та застосування

ЗАПРОШЕННЯ


Київ, ІЕЗ ім. Є.О. Патона НАН України
30 травня – 1 червня 2022

Інформаційна підтримка

«Сучасна електрометалургія»
«Автоматичне зварювання»
«Biuletyn Instytutu Spawalnictwa»Тематика конференції

 • Технології та обладнання для отримання губки, злитків та відливок з титану та його сплавів.
 • Адитивні технології в виробництві виробів з титанових сплавів.
 • Виробництво та використання порошків титану.
 • Деформаційна обробка титану.
 • Структура та властивості титанових сплавів.
 • Нові сплави на основі титану та інтерметалідів титану.
 • Інженерія поверхні титанових сплавів.
 • Технології зварювання та пайки титанових сплавів.
 • Застосування виробів та конструкцій з титану та сплавів на його основі в промисловості.

Робочі мови конференції

Українська, англійська, російська.

Для участі в конференції необхідно заповнити реєстраційну форму та разом з тезами доповідей направити в Оргкомітет. Конференцію буде організовано у вигляді сесій пленарних та стендових доповідей. Після конференції буде видано збірку доповідей. Розмір доповідей до 6 стор. А4 (12 кегль, 1,5 інтервали, поля по 2 см з кожної зі сторін), включаючи ілюстрації, таблиці, список літератури.

Схвалені Програмним комітетом конференції доповіді можуть бути опубліковані в журналах «Автоматичне зварювання» та «Сучасна електрометалургія» в 2022 р.

Тривалість доповідей до 25 хвилин (20 хвилин на доповідь та 5 хвилин на обговорення); презентація на мультімедійному проекторі.

Контрольні дати

1. Подача заявок на участь та відправка доповідей до 13.05.2022 р.
2. Розсилка програми конференції до 20.05.2022 р.
3. Оплата реєстраційного внеску до 29.05.2022 р.

Відвідування спільної лабораторії ІЕЗ ім. Є.О. Патона, НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського» та КУІЗ ім. Є.О. Патона «Плазмово-дугових процесів зварювання та обробки матеріалів» або НВЦ «Титан ІЕЗ ім. Є.О. Патона». Про час від`їзду автобусів від 4-го корпусу ІЕЗ буде повідомлено додатково.

Реєстраційний внесок

Реєстраційний внесок 2400 грн. (1200 грн. для студентів та супроводжуючих осіб).

Реєстраційний внесок включає оплату підготовки та видання збірки доповідей конференції; кава-брейку в перерві між засіданнями, транспортних витрат, вечері-зустрічі, а також інших організаційних витрат. Рахунок для оплати реєстраційного внеску надається за запитом.


Розміщення

Бронювання проживання учасники конференції проводять самостійно.

Оргкомітет конференції рекомендує звертатися на сайти готелів м. Києва:

Організаційний комітет

 • к.ф.-м.н. Олександр Зельніченко, ІЕЗ ім. Є.О. Патона НАНУ, тел./факс: (38044) 200-82-77, E-mail: journal@paton.kiev.ua;
 • к.т.н. Ірина Романова ІЕЗ ім. Є.О. Патона НАНУ, тел.: (38044) 205-22-26, E-mail: romanova@paton.kiev.ua;
 • проф. Олександр Овчинников, НУ «Запорізька політехніка».


Адреса для листування:

ІЕЗ ім. Є.О. Патона НАНУ,
вул. Казимира Малевича, 11,
м. Київ, 03150, Україна