Позорная война рф против Украины

Начата 24 февраля 2022 года. С первых же минут рф ведет ее с нарушением законов и правил войны, зазватывает атомные станции, уничтожает бомбардировками мирное население и объекты критической инфраструктуры. Правители и армия рф - военные преступники. Все, кто платит им налоги или оказывают какую-либо поддержку - пособники терроризма. Народ Украины вас никогда не простит и ничего не забудет.
Триває друк mmi2018
  • Національна академія наук України
  • Інститут електрозварювання ім. Є.О. Патона НАН України
  • Міжнародна Асоціація «Зварювання»

X Міжнародна конференція «Математичне моделювання та інформаційні технології в зварюванні та споріднених процесах»

Програма конференції

Одеса, Україна, готель «Аркадія»
14–18 вересня 2020


Інформаційна підтримка:

  • «Автоматичне зварювання»
  • «Технічна діагностика та неруйнівний контроль»
  • «Сучасна електрометалургія»
  • BIULETYN Institutu Spawalnictwa

Вересень 14, понеділок
14:00-17:00                   Приїзд, реєстрація та розміщння учасників конференції
19:00-21:00                   Фуршет-зустріч з приводу відкриття конференції

Вересень 15, вівторок
10:00-10:20                   Відкриття конференції – академік НАН України І.В. Крівцун
10:20-11:10                   Пленарні доповіді
11:10-11:30                   Кава-брейк
11:30-13:00                   Пленарні доповіді
13:00-14:30                   Обідня перерва
14:30-15:30                   Пленарні доповіді
15:30-15:50                   Перерва
15:50-17:20                   Пленарні доповіді

Вересень 16, середа
10:00-11:00                   Пленарні доповіді
11:00-11:20                   Кава-брейк
11:20-12:50                   Пленарні доповіді
13:00-14:30                   Обідня перерва
14:30-15:30                   Пленарні доповіді
15:30-15:50                   Перерва
15:50-17:20                   Пленарні доповіді
19:00-21:00                   Фуршет

Вересень 17, четвер
10:00-12:00                   Пленарні доповіді
13:00-14:30                   Обідня перерва
10:00-16:00                   Стендові доповіді

Вересень 18, п’ятниця
10:00-13:00                   Круглий стіл «Роль математичного моделювання у вдосконаленні зварювальних та споріднених процесів» Закриття конференції

Тривалість доповідей 30 хв (25 хв доповідь та 5 хв обговорення).

Робочі мови конференції: українська, англійська.

Вересень 15, вівторок

Голова – І.В. Крівцун

10:00-10:20      Відкриття конференції – академік НАН України І.В. Крівцун

10:20-11:10      Анодні процеси в зварювальних дугах
Крівцун І.В.
ІЕЗ ім. Є.О. Патона НАН України, Київ, Україна

11:10-11:30      Кава-брейк

11:30-12:00      Прогнозування загальних деформацій великогабаритних циліндричних конструкцій на основі методу функції усадки
 Махненко О.В., Великоіваненко О.А., Розинка Г.П., Саприкіна Г.Ю., Савицька О.М.
ІЕЗ ім. Є.О. Патона НАН України, Київ, Україна

12:00-12:30      Теплопередача випромінюванням в середовищах з неекстенсивною ентропією
Драган Г.С., Кутаров В.В.
Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова, Одеса, Україна

12:30-13:00      Моделювання теплових процесів при адитивному виробництві деталей методом WAAM виробів з високоміцних титанових сплавів
Білоус В.Ю., Селін Р.В., Шваб С.Л.
ІЕЗ ім. Є.О. Патона НАН України, Київ, Україна

13:00-14:30      Обідня перерва

Голова – О.В. Махненко

14:30-15:00 Чисельний аналіз особливостей граничного стану зварних трубопровідних елементів в умовах ультрамалоциклового навантаження
Міленін О.С., Великоіваненко О.А., Розинка Г.П., Півторак Н.І. (доповідач Махненко О.В.)
ІЕЗ ім. Є.О. Патона НАН України, Київ, Україна

15:00-15:30      Побудова регресійних моделей визначення механічних властивостей основного матеріалу та ЗТВ, призначених для ЕШЗ сталей. Математичне моделювання процесів релаксації залишкових напружень в зварних зʹєднаннях в результаті після зварювальної термообробки
Єгорова С.В., Махненко О.В., Саприкіна Г.Ю., Савицька О.М.
ІЕЗ ім. Є.О. Патона НАН України, Київ, Україна


15:30-15:50      Перерва

15:50-16:20      Кількісна оцінка внутрішньозерневої структури метала шва титанового сплаву ВТ22, отриманого з використанням зовнішнього магнітного поля
Шваб С.Л., Селін Р.В.
ІЕЗ ім. Є.О. Патона НАН України, Київ, Україна

16:20-16:50      Верифікація результатів математичного прогнозування процесу лазерно-плазмового різання вуглецевої сталі
1Хаскін В.Ю., 1,2Коржик В.М., 1Ілляшенко Є.В., 1Пелешенко С.І., 3Перепічай А.О, 1Ганущак О.В.
1Китайсько-український інститут зварювання ім. Є O. Патона, Гуанчжоу, КНР;
2ІЕЗ ім. Є.О. Патона НАН України, Київ, Україна;
3НТУУ «КПІ імені Ігоря Сікорського», Київ, Україна

16:50-17:20      Математичне моделювання теплових та гідродинамічних процесів при отриманні порожнистих злитків та обичайок легованих сталей методом ЕШП
1Сибирь А.В., 2Медовар Л.Б., 2Стовпченко Г.П., Губинський М.В., 1Стовпченко І.В.
1Національна металургійна академія України, Дніпро, Україна;
2ІЕЗ ім. Є.О. Патона НАН України, Київ, Україна

Вересень 16, середа

Голова – М.В. Юрженко
10:00-10:30      Формування метастабільних фаз в металі та ЗТВ при TIG- зварюванні економно-легованого псевдо β-титанового сплаву
Ахонін С.В., Білоус В.Ю., Селін Р.В., Костін В.А.
ІЕЗ ім. Є.О. Патона НАН України, Київ, Україна

10:30-11:00      Вплив нерегулярного циклічного навантаження на опір втоми тонколистових зварних зʹєднань термічно зміцнених алюмінієвих сплавів
Книш В.В., Мотруніч С.І., Клочков І.М., Димань М.М.
ІЕЗ ім. Є.О. Патона НАН України, Київ, Україна

11:00-11:20      Кава-брейк

11:20-11:50      Використання математичного моделювання при оптимізації зовнішнього електромагнітного впливу на процеси в кристалічній решітці для підвищення технологічних властивостей зварних зʹєднань, виконаних під водою
Максимов С.Ю., Прилипко О.О., Берднікова О.М., Шелепюк Ю.А. ІЕЗ ім. Є.О. Патона НАН України, Київ, Україна

11:50-12:20      Прогнозування кінетики температурних полів та пружно-деформованого стану різнорідних виробів, отриманих методами пошарового формування
Міленін О.С., Великоіваненко О.А., Розинка Г.П., Козлітіна С.С., Півторак Н.І., Дзюбак Л.І. (доповідач Махненко О.В.)
ІЕЗ ім. Є.О. Патона НАН України, Київ, Україна


12:20-12:50      Моделювання зварювального нагріву при виробництві ротора турбіни великої потужності
Дмитрик В.В.
НТУ «Харьківський політехнічний інститут», Харків, Україна
13:00-14:30      Обідня перерва

Голова – І.М. Клочков

14:30-15:00      Comparative Analysis of the Results of Computer Simulation of Heat Transfer, Hydrodynamic and Electromagnetic Processes in the Metal Being Welded by Means of Different Software Tools
1O. Semenov, 1I. Krivtsun, 1G. Likhoshva, 2O. Hluchenkyi, 2O. Bondar
1E.O. Paton Electric Welding Institute of the NAS of Ukraine, Kyiv, Ukraine
2Institute of Electrodynamics of the NAS of Ukraine, Kyiv, Ukraine


15:00-15:30      Вплив деформації крапель розплавленого металу на їх рух та нагрів при ЕШП
1Крівцун І.В., 1Сидорець В.М., 2Сибир А.В., 1Стовпченко Г.П., 1Полішко Г.О., 1Медовар Л.Б.
1ІЕЗ ім. Є.О. Патона НАН України, Київ, Україна;
2Національна металургійна академія України, Дніпро, Україна

15:30-15:50      Перерва

15:50-16:20      Іонізаційні процеси в сильно неідеальній плазмі
Колесніков К.В., Драган Г.С.
Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова, Одеса, Україна


16:20-16:50      Використання математичного моделювання в галузі зварювання пластмас
Юрженко М.В.
ІЕЗ ім. Є.О. Патона НАН України, Київ, Україна


16:50-17:20      Моделювання ЕШП електродів змінного перетину
1Педченко Є.А., 1Медовар Л.Б., 1Петренко В.Л., 2Сибир А.В.
1ІЕЗ ім. Є.О. Патона НАН України, Київ, Україна;

2Національна металургійна академія України, Дніпро, Україна

Вересень 17, четвер

Голова – І.В. Крівцун

10:00-10:30      Prediction of Residual Stresses after Welding of Duplex Steel Taking into Account Phase Transformation
1J. Ren, 2O. Kostenevych
1Liverpool John Moores University, Liverpool, UK;
2E.O. Paton Electric Welding Institute of the NAS of Ukraine, Kyiv, Ukraine

10:30-11:00      Моделювання НДС та несучої здатності зварних трансформуємих конструкцій в процесі розкриття та експлуатації
Лобанов Л.М., Махненко О.В., Кандала С.М., Волков В.С., Боровик Я.В.
ІЕЗ ім. Є.О. Патона НАН України, Київ, Україна


11:00-11:30      Моделювання електромагнітних та теплових полів процесу індукційного нагріву зварних зʹєднань високоміцних рельсових сталей

Губатюк Р.С., Мужиченко О.Ф., Римар С.В., Прокофʹєв О.С., Костін В.А.
ІЕЗ ім. Є.О. Патона НАН України, Київ, Україна

11:30-12:00      Моделювання фізико-хімічних процесів при ЕШП
Лісова Л.О., Гусєв Я.В., Стовпченко Г.П.
ІЕЗ ім. Є.О. Патона НАН України, Київ, Україна


13:00-14:30      Обідня перерва

10:00-16:00                                      Сесія стендових доповідей
1   Аналітична оцінка локальних внутрішніх напружень та мікродеформацій в металі зварних з’єднань при зварюванні під водою
Берднікова О.М., Максимов С.Ю., Прилипко О.О., Алексеєнко Т.О., Половецький Є.В., Алексеєнко І.І.
ІЕЗ ім. Є.О. Патона НАН України, Київ, Україна

2      Структурні критерії міцності та тріщиностійкості зварних з’єднань легованих середньо вуглецевих сталей Берднікова О.М., Позняков В.Д., Гайворонський О.А., Алексеєнко Т.О., Кушнарьова О.С., Алексеєнко І.І.
ІЕЗ ім. Є.О. Патона НАН України, Київ, Україна
3      Моделювання хвильового розподілу зарядів в плазмі з рівномірним фоном Бондарев В.Н., Драган Г.С.
Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова, Одеса, Україна
4   Багатопараметрична оптимізація вибору медіа носіїв при розміщенні реклами зварювальних матеріалів в засобах масової інформації Бушма О.І., Крівцун І.В.
ІЕЗ ім. Є.О. Патона НАН України, Київ, Україна
5      Результати досліджень анізотропії питомої електропровідності біологічної тканини Ланкін Ю.М., Соловйов В.Г., Романова І.Ю.
ІЕЗ ім. Є.О. Патона НАН України, Київ, Україна
6      Автоматизація зварювання живих тканин. Імпеданс, моделювання, метрологія 1,2Худецький І.Ю., 1,2Антонова-Рафі Ю.В., 1Абдулах В.М., 1Сидорець В.М.
1НТУУ «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», Київ, Україна;
2ІЕЗ ім. Є.О. Патона НАН України, Київ, Україна
7      Математична модель абляції провідних шляхів серця
1,2Худецький І.Ю., 1Стасюк Ю.П., 1Максименко В.Б., 1,2Антонова-Рафі Ю.В.
1НТУУ «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», Київ, Україна;
2ІЕЗ ім. Є.О. Патона НАН України, Київ, Україна

Вересень 18, п’ятниця

10:00-13:00         Круглий стіл «Роль математичного моделювання у вдосконаленні зварювальних та споріднених процесів».
Модератор – академік НАН України І.В. Крівцун.

Закриття конференції


Перше інформаційне повідомлення

Завантажити ПДФ файл програми