Позорная война рф против Украины

Начата 24 февраля 2022 года. С первых же минут рф ведет ее с нарушением законов и правил войны, зазватывает атомные станции, уничтожает бомбардировками мирное население и объекты критической инфраструктуры. Правители и армия рф - военные преступники. Все, кто платит им налоги или оказывают какую-либо поддержку - пособники терроризма. Народ Украины вас никогда не простит и ничего не забудет.
Триває друк mmi2018

Х Міжнародна конференція
«Математичне моделювання та інформаційні технології в зварюванні та споріднених процесах»

14-18 вересня 2020 р.
Україна, Одеса, готель «Аркадія»


Програма конференції станом на 08.09.2020Присвячується 150-річчю від дня народження акад. Є.О.Патона – засновника першого в світі інституту зварювання


Інформаційна підтримка:

 • «Автоматичне зварювання»
 • «Сучасна електрометалургія»
 • «Технічна діагностика та неруйнівний контроль»
 • BIULETYN Institutu Spawalnictwa

Перше інформаційне повідомлення


Тематика конференції

1. Математичне моделювання:
( Натисніть, щоб подивитись/закрити перелік)
 • процесів переносу енергії, імпульсу, маси та заряду в зварювальних дугах;
 • теплових, електромагнітних, гідродинамічних та масообмінних процесів, що відбуваються при зварюванні, наплавленні та нанесенні покриттів;
 • пружно-деформованого стану зварних конструкцій;
 • кінетики твердофазних перетворень в зоні термічного впливу;
 • кристалізації металу зварного шва та утворення хімічної неоднорідності;
 • формування зварного шва, нагріву, плавлення та переносу електродного металу;
 • взаємодії висококонцентрованих джерел енергії з металом, що зварюється;
 • впливу зовнішніх подій (магнітного поля, модуляції струму, активуючих факторів та ін.) на процес зварювання;
 • ідентифікації дефектів при неруйнівних методах контролю зварних з?єднань.

2. Інформаційні технології в зварюванні та споріднених процесах:
( Натисніть, щоб подивитись/закрити перелік)
 • банки даних «склад – мікроструктура – властивості» в зоні термічного впливу зварного з?єднання;
 • бази даних властивостей конструкційних матеріалів та захисних газів;
 • інформаційно-розрахункові системи для вибору зварювальних матеріалів та режимів зварювання;
 • програмні системи для розрахунку рівнянь математичної фізики в зварюванні та споріднених процесах.


 • Робочі мови конференції:
 • українська, англійська, російська.

Для участі в конференції необхідно заповнити реєстраційну картку та разом з тезами направити її в Оргкомітет до 27 липня 2020 р.

Вимоги до оформлення тез

Текст слід набирати на одному з робочих мов в редакторі Microsoft Word (кегль 12, через 1,5 інтервали). Об´єм тез – не більше за 1 сторінку. Поля зверху – 2 см, знизу, праворуч та ліворуч – по 3 см. Назву необхідно друкувати великими літерами всередені рядка. Нижче вказати ініціали та прізвища авторів, ще нижче – назву організації, місто, країну. Тези не повинні містити формул, таблиць, малюнків, фотографій та переліку посилань.

Тези доповідей висилаються на електронну адресу: romanova@paton.kiev.ua або journal@paton.kiev.ua

Архів праць конференції MMITWRP за 2002-2018 рр. у відкритому доступі на сайті: https://patonpublishinghouse.com/ukr/proceedings/mmw

Контрольні дати

 • Подання заяв на участь та тез доповідей до 27.07.2020 р.
 • Розсилання другого інформаційного повідомлення та підтверждення участі до 10.08.2020 р.
 • Оплата реєстраційного внеску до 14.09.2020 р.

Реєстраційний внесок

Реєстраційний внесок складає:
 • 3000 грн. (1500 грн. – для супроводжуючих осіб);
 • 1500 грн. – для студентів.
Реєстраційний внесок складається з витрат на підготовку та видання збірки праць конференції; аренду конференц-зали та демонстраційного обладнання, кава-брейки в перервах між засіданннями, офіційну вечерю-зустріч, а також інші організаційні витрати.

Готель «Аркадія»

 • 65009, Україна, Одеса, вул. Генуезька, 24
 • Тел.: +38(048) 705-31-34
 • http://www.hotel-arkadia.com
 • Бронювання номерів в готелі «Аркадія»:
 • менеджер Меланія, тел. +38063-44-92-231
 • E-mail: manager@hotel-arkadia.com

Розміщення

Конференція відбудеться в готелі «Аркадія», конференц-зал №3.
Учасники конференції самостійно бронюють номери в готелі «Аркадія» або інших готелях Одеси.

Екскурсійна програма

Учасникам та гостям конференції можуть бути запропоновані екскурсії Одесою (вартість екскурсій в організаційний внесок не входить).

Програмний комітет

 • акад. НАН України І.В. Крівцун (голова), ІЕЗ ім. Є.О. Патона, Київ, Україна;
 • проф. С.В. Ахонін, ІЕЗ ім. Є.О. Патона, Київ, Україна;
 • проф. В.Ф. Демченко, ІЕЗ ім. Є.О. Патона, Київ, Україна;
 • проф. В.В. Дмитрик, НТУ «ХПІ», Харків, Україна;
 • проф. Г.С. Драган, НДІ фізики ОНУ ім. І.І. Мечникова, Одеса, Україна;
 • проф. М.І. Зініград, університет Аріелю, Ізраїль;
 • д.т.н. О.В. Махненко, ІЕЗ ім. Є.О. Патона, Київ, Україна.

Організаційний комітет

ІЕЗ ім. Є.О. Патона, НАН України, вул. Казимира Малевича 11, м. Київ, 03150, Україна
к.ф.-м.н. Олександр Зельніченко тел./факс: (38044) 200-82-77 E-mail: journal@paton.kiev.ua
к.т.н. Ірина Романова тел.: (38044) 205-22-26 E-mail: romanova@paton.kiev.ua

Скачати ПДФ файл Першого інформаційного повідомлення