Яндекс.Метрика


Позорная война рф против Украины

Начата 24 февраля 2022 года. С первых же минут рф ведет ее с нарушением законов и правил войны, зазватывает атомные станции, уничтожает бомбардировками мирное население и объекты критической инфраструктуры. Правители и армия рф - военные преступники. Все, кто платит им налоги или оказывают какую-либо поддержку - пособники терроризма. Народ Украины вас никогда не простит и ничего не забудет.
Триває друк

X Міжнародна конференція
«Променеві технології в зварюванні і обробці матеріалів»

Перше інформаційне повідомлення
6-10 вересня 2021 р.,
Одеса, Україна, готель «Аркадія»


 • Інститут електрозварювання ім. Є.О. Патона НАН України.
 • НТТУ «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
 • Міжнародна Асоціація «Зварювання»

Інформаційна підтримка

 • «Автоматичне зварювання»
 • «Сучасна електрометалургія»
 • «Технічна діагностика та неруйнівний контроль»

Програма конференції

Голова програмного комітету

 • академік І.В. Крівцун, ІЕЗ ім. Є.О. Патона, Київ

Международный программный комитет

 • акад. НАНУ С.В. Ахонін, ІЕЗ ім. Є.О. Патона, Київ;
 • М.І. Гречанюк, ТОВ «НВП «Елтехмаш», м. Вінниця;
 • проф. Л.Ф. Головко, НТТУ «КПІ», Київ;
 • А. Гуменюк, BAM, Берлін, Німеччина;
 • проф. О.Г. Девойно, БНТУ, Мінськ, Біларусь;
 • проф. Д.С. Драган, НДІ фізики Одеського національного університету імені І.І. Мечникова, Одеса, Україна;
 • Д.В. Ковальчук, «Червона Хвиля», Київ;
 • чл.-кор. НАНУ В.М. Коржик, КУІЗ ім. Є.О. Патона, Китай;
 • чл.-кор. НАНУ В.М. Нестеренков, ІЕЗ ім. Є.О. Патона, Київ;
 • проф. А.І. Устінов, ІЕЗ ім. Є.О. Патона, Київ;
 • к.т.н. В.Д. Шелягін, ІЕЗ ім. Є.О. Патона, Київ;
 • к.т.н. К.Ю. Яковчук, Міжнародний центр електронно-променевих технологій, Київ.

Організаційний комітет

ІЕЗ ім. Є.О. Патона НАН України, вул. Казимира Малевича, 11, м. Київ, 03150, Україна

к.ф.-м.н. Олександр Зельніченко
тел./факс: (38044) 200-82-77
E-mail: journal@paton.kiev.ua

к.т.н. Ірина Романова
тел.: (38044) 205-22-26
E-mail: romanova@paton.kiev.ua

Тематика конференції

 • Лазерне і електронно-променеве зварювання, різка, наплавлення, термообробка, нанесення покриттів
 • Електронно-променеве плавлення і рафінування
 • Гібридні процеси зварювання та наплавлення
 • Променеві 3D-технології
 • Моделювання променевих технологій
 • Матеріалознавчі проблеми лазерних і електронно-променевих технологій

Робочі мови конференції
Українська, англійська, російська.


Для участі в конференції необхідно направити реєстраційну картку разом з тезами доповідей в Оргкомітет та сплатити реєстраційний внесок.

Схвалені Програмним комітетом конференції доповіді будуть видані в спеціальному випуску журналів «Автоматичне зварювання» та «The Paton Welding Journal» у 2021 р.  

Участь в конференції можлива як наживо, так і в on-line режимі.

  Збірку тез доповідей буде видано в електронному вигляді та розміщено на сайті конференції.


Вимоги до оформлення тез


Текст слід набирати на одній з робочих мов конференції в редакторі Microsoft Word (кегль 12, через 1,5 інтервали). Об’єм тез – 1 сторінка. Всі поля по 2 см. Назву необхідно писати великими буквами посередині рядка. Нижче вказувати ініціали і прізвища авторів, ще нижче – назву організації, місто, країну. Тези не повинні містити формул, таблиць, рисунків, фотографій та списку посилань.  

Тривалість доповідей до 20 хвилин (15 хвилин на доклад і 5 хвилин на обговорення). Презентація доповідей на мультімедійному проекторі.

ПРОГРАМА


31 серпня Вівторок
10:00–16:00 Тест віддаленого підключення  
6 вересня Понеділок
14:00–17:00 Реєстрація учасників конференції
19:00–21:00 Фуршет-зустріч
7 вересня Вівторок
09:00–12:00 Реєстрація учасників конференції
10:00–10:30 Відкриття конференції, вступна доповідь (акад. І.В. Крівцуна)
10:30–11:10 Пленарні доповіді
11:10–11:30 Кава-брейк
11:30–13:00 Пленарні доповіді
13:00–14:00 Обідня перерва
14:00–15:30 Пленарні доповіді
15:30–15:50 Кава-брейк
15:50–17:00 Пленарні доповіді  
8 вересня Середа
10:00–11:10 Пленарні доповіді
11:10–11:30 Кава-брейк
11:30–13:00 Пленарні доповіді
13:00–14:00 Обідня перерва
14:00–15:30 Пленарні доповіді
15:30–15:50 Кава-брейк
15:50–17:00 Пленарні доповіді
19:00–21:00 Офіційна вечеря  
9 вересня Четвер
10:00–11:10 Пленарні доповіді
11:10–11:30 Кава-брейк
11:30–13:00 Пленарні доповіді
13:00–14:00 Обідня перерва
14:00–15:30 Пленарні доповіді
15:30–15:50 Кава-брейк
15:50–17:00 Сесія стендових доповідей  
10 вересня П’ятниця
10:00–13:00 Круглий стіл з питань застосування променевих технологій
 

Контрольні дати

 • Подання заявок на участь та тез доповідей до 05.08.2021 р.
 • Розсилка другого інформаційного повідомлення та підтвердження участі до 12.08.2021 р.
 • Оплата реєстраційного внеску до 06.09.2021 р.

Реєстраційний внесок

Реєстраційний внесок складає 3000 грн. (для супроводжуючих осіб та студентів 1500 грн.). Для оплати реєстраційного внеску надсилається рахунок.
Реєстраційний внесок включає підготовку і видання збірки тез та доповідей конференції, аренду конференц-зали і демонстраційного обладнання, каву, чай в перервах між засіданннями, фуршет-зустріч (06.09.), офіційну вечерю (08.09.), а також інші організаційні видатки.

Розміщення

  Конференція проводиться в готелі «Аркадія», конференц-зала №3.

Учасники можуть бронювати номери в готелі «Аркадія» через Організаційний комітет конференції або самостійно.

Готель «Аркадія»

65009, Україна, Одеса, вул. Генуезька, 24
Тел.: +38(048) 705-31-34
E-mail: reservation@hotel-arkadia.com
http://www.hotel-arkadia.com

Екскурсійна программа

  Учасникам і гостям конференції можуть бути запропоновані екскурсії по Одесі (вартість екскурсій в організаційний внесок не входить).

(Скачати Перше інформаційне повідомлення в форматі PDF)Збірки праць міжднародних конференцій «ПРОМЕНЕВІ ТЕХНОЛОГІЇ В ЗВАРЮВАННІ І ОБРОБЦІ МАТЕРІАЛІВ» 2003, 2005, 2007, 2009, 2011, 2013, 2015, 2017, 2019